Zmínky o existenci zámku Slavkov pocházejí z první poloviny 13. století.Řád německých rytířů v těchto místech měl svoji komendu, vybudovali zde sídlo vojenského charakteru, které vypadalom jako hrad i klášter zároveň s dobrým opevněním. V průběhu 15. století ztrácejí němečtí rytíři pomalu svoji moc ve Slavkově a komenda se dostávájí do rukou světských majitelů. Ti nechávají koncem 15. století pevnost přestavět na zámek.


Další čtyři století Slavkov drží příslušníci rodu pánů z Kounic, prvním se stává roku 1509 Oldřich. V této době pro zámek začíná velký rozkvět a nabývá na významnosti díky pánů, kteří významně zasahovali do politických dějin celé země.
Koncem 17. století syn Lva Viléma, Dominik Ondřej zahájil přestavbu renesančního zámku na velkolepé barokní sídlo, po jeho smrti v přestavbě pokračuje jeho mladší syn Maximilián Oldřich (nejstarší syn F.Karel se jako duchovní dědictví za finanční odstupné vzdal), jenž od roku 1720 zastával úřad moravského zemského hejtmana.


Posledním majitelem rodu Kouniců se stává hrabě Eugen z Kounic, po jeho smrti 1919 rod Kouniců defitivně zaniká a po soudním řízení v roce 1923 zámek Slavkov získávají hrabata Pálffyové, jímž byl majetek roku 1945 dekretem prezidenta E.Beneše zkonfiskován. Slavkovský zámek se až do roku 1996 stává státním majetkem, potom byl zapsán do majetku města Slavkov.

Pro veřejnost je otevřeno téměř celé první patro, za zmíňku stojí instalace části kounovické galerie ( v devatenáctém století se sbírka zmenšila díky požáru na minimum). Dále vás zajisté zaujme i oratoř zámecké kaple sv.Kříže, terá byla dokončena jako poslední část zámku roku 1769, kdy ji vymaloval j. Pichler. Na oltáři jsou uloženy zlomky evangelií psané na pergamenu. Kaple je přístupná veřejnosti během prohlídky nebo je využívána ke svatebním obřadům a koncertům.

Zajímavost: historický sál, kde se podepsalo příměří bitvy tří císařů u Slavkova r 1805 a kanceláře Marie Terezie.

Fotogalerie zámku Slavkov u Brna

Prohlídkové Okruhy:

Zámek: 60 minut s průvodcem
Napoleonské války: výstava, cca 45 min, individuální prohlídka.

Otevřeno:

Leden – Březen a Prosinec: . . . Pouze po předchozí domluvě (dražší vstupné)
Duben, Říjen, Listopad: . . . úterý – neděle . . .09.00 hod – 16.00 hod
Květen a Září: . . . úterý – neděle . . . 09.00 hod – 17.00 hod
Červen a Srpen: . . . úterý – neděle . . . 09.00 hod – 18.00 hod

Vstupné:

Zámek: . . . plné…,- Kč, důchodci…,- Kč, snížené…,-Kč
Výstava Napoleonských válek:

Doprava:
Nejlépe autem po dálnici od Brna směrem na Bratislavu nebo Olomouc, cca 15 km od Brna.
Autobusem do zastávky Slavkov u Brna, autobusové nádraží se nachází přibližně 500 metrů od zámku.
Vlakem do stanice Slavkov u Brna , stanice se nachází přibližně 1000 metrů od zámku.

2oo6 by Šwéd – bez záruky – Zpět na swedweb nebo obsah rubriky.