Překlad do češtiny z jednoho amerického průvodce – údajně přesně podle originálu.

Česko je nepatrná země ležící na kontinentu Evropa. Nachází se v prostoru mezi Německem a Ruskem. Kdysi byl tento stát dvakrát větší, ale v minulém století od něho začaly od východu jednotlivé kusy odpadávat. Je to významný člen světového společenství, i když ne tak významný, jak si myslí. Hraničí s Německem, Rakouskem a jinými státy, které nejsou důležité a špatně se tam nakupuje.
Historie – Česko je velmi stará země s mnoha poklady jako je Karlův most, Karlovo
Náměstí, Karlovy Vary a Karlštejn. Na západní civilizaci se podílí pivem a hokejem.
I když si o sobě Češi myslí, že jsou moderní národ, téměř nepoužívají klimatizaci a
Američan tam těžko narazí na slušnou mexickou kuchyni. K neustálému roztrpčení
amerických návštěvníků mluví místní lidé česky i když je tam mnoho lidí, kteří pro-
mluví anglicky, jestliže z toho budou něco mít.
Lidé – Česko má jen tolik obyvatel jako tři obvody New-yorku: City, Harlem a
Brooklyn. Přesto je strašlivě přelidněné, minimálně každých 7 mil tam potkáte vesnici.
Z deseti milionů lidí jich 9,5 pije nebo kouří. Všichni Češi řídí auta jako šílenci a
nemají ponětí o disciplíně. Většina věřících Čechů jsou křesťané, i když byste to
podle jejich chování neřekli. V Česku je mnoho Komunistů.
Bezpečnost – Všeobecně se Česko považuje za bezpečnou zemi. Návštěvníci si
ale musí být vědomi toho, že čas od času Česko někdo napadne nebo obsadí
( Němci nebo Rusové). Češi tradičně kapitulují bez průtahů. Nikdy si tam nesmíte
dávat pozor na své peníze.
Historie – Původ Čechů je nejasný. Někteří se považují za Slovany, jiní za po-
tomky Keltů. Pak je tam skupina lidí, kteří mluví uplně jiným jazykem, ale tvrdí
o sobě že jsou Češi. Země také mnohokrát změnila zřízení a název. Dnešní Česko
si lidé pletou s Čečnou, ale ta je více na východě.
Nejznámějšími Čechy byli internacionál DubCzech, Koudysh (tenis), Hashek (hokej), Hejvl (prezident)

Přišlo e-mailembez zárukyZpět na swedweb nebo obsah rubriky